Agendapunten

 1. Rondetafelgesprek inzake Zorgakkoorden.

 2. Ronde 1: Zorgaanbieders 13.30 – 14.30 uur

  1. Mw. Y. van Rooy (voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) (NVZ)
  2. Mw. E. Kalsbeek (voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging) (LHV)
  3. Dhr. J.F. Mutsaerts, (vice-voorzitter InEen)
  4. Dhr. H. Bakker (voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) (V&VN)
  5. Mw. J. Geel (voorzitter GGZ Nederland)
  6. Dhr. M. Daniëls (algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten)
  7. dhr. J.E. de Wildt (directeur De Eerstelijns)
 3. Ronde 2: Zorgverzekeraars – 14.35 – 15.20 uur

  1. Dhr. A. Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland)
  2. Dhr. A. Klink (lid van de Raad van Bestuur - VGZ)
  3. Dhr. W. van der Meeren (voorzitter van de Raad van Bestuur - CZ)
  4. Dhr. R. Wenselaar (voorzitter van de Raad van Bestuur - Menzis)
  5. Dhr. T. van Houten (voorzitter van het Bestuur – VRZ Zorgverzekeraars (Eno, Zorg&Zekerheid, ONVZ)) & voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid)
 4. Ronde 3: Patiënten 15.25 – 16.10 uur

  1. Mw. D. Veldman (directeur/bestuurder Patiëntenfederatie Nederland)
  2. Mw. E. de Vrij (voorzitter Zorgbelang Nederland)
  3. Dhr. W. Van Minnen (KBO-PCOB)
  4. Mw. A. Schipaanboord (Coördinator Collectieve belangenbehartiging - Zorg en Wonen ANBO)
 5. Ronde 4: Deskundigen 16.15 – 17.00 uur

  1. Dhr. W. Groot (hoogleraar Gezondheidseconomie, Maastricht University)
  2. Dhr. J. Visser (econometrist en gezondheidseconoom. Onderzoek: ‘Eerste verkenning effecten hoofdlijnenakkoorden’)
  3. Dhr. X. Koolman (gezondheidseconoom en programmadirecteur van Talma kennisprogramma Zorg - VU Amsterdam)
  4. Dhr. J. Paulus (strategisch adviseur Nederlandse Zorgautoriteit (NZa))
 6. Position papers

  Te behandelen: