Algemeen overleg : Ouderenzorg

De vergadering is geweest

7 februari 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Pact voor de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): ‘Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitor NZA: Zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies Gezondheidsraad "Zelfredzaamheid van ouderen"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het Programma Langer Thuis en de Actielijn Wonen en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Programma Langer Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Actielijn wonen en zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nadere informatie over de pilots met gespecialiseerde cliëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport ‘Informatielandschap, de informatie-uitwisseling en mate van standaardisatie in de caresector: een overzicht’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Plan van Aanpak Programma Langer Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Pact voor de Ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gelden ouderenmishandeling en crisisbedden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, van het landelijke netwerk van bewonersinitiatieven in zorg en welzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eerste voortgangsrapportage programma 'Eén tegen eenzaamheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Programma Langer thuis

  Te behandelen:

  Loading data