Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek internationalisering in het onderwijs

Rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek internationalisering in het onderwijs"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Internationalisering in het onderwijs, 16-5-2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Lijst van genodigden

Details

Ronde I     10.00 – 10.45 uur
(Technische briefing door deskundige over internationalisering in brede zin in zowel ho als mbo)
 
Vraagstelling:
 • Welke vormen zijn er?
 • Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende vormen?
 • Wat zijn lessen?
 • Wanneer werkt internationale samenwerking wel / niet?
 • Wat zijn (mogelijke) effecten?
 
 • Freddy Weima, directeur Nuffic; organisatie voor internationalisering in het gehele onderwijsdomein
 
Ronde II     11.00 – 12.15 uur
(Ervaringsdeskundigen die betrokken zijn geweest bij de opzet van een branche campus in het ho of mbo, of ervaring hebben met andere vormen zoals dual degrees, distant learning, etc.)
 
Vraagstelling:
 • Wat ging er goed, wat ging er minder goed?
 
 • Freddy Mortier, hoogleraar Universiteit van Gent. Als voormalig vice-rector verantwoordelijk voor de oprichting van een branche-campus van de Universiteit Gent in Zuid-Korea (afgemeld; t.z.t. videoconference)
 • Bart Noordam ASML Nederlands hightechbedrijf, m.b.t. internationale studenten, numerus fixus bij technische opleidingen en de arbeidsmarkt (afgemeld)
 • Rob Fastenau, E-dean TU Delft
 • Dorien Verdier, Schoolleider St Lucas Eindhoven
 • Klaas-Wybo van der Hoek, College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool
 • Stephan van Galen, Algemeen Directeur Bureau en Secretaris RUG*)
 
Ronde III     12.30 – 13.30 uur
(Studenten en internationale alumni; zowel  Nederlandse studenten in het buitenland als buitenlandse studenten in Nederland)
 
Vraagstelling:
 • Waarom kiest internationaal talent voor Nederlands onderwijs/onderzoek,
 • Waarom blijven ze of vertrekken ze?
 • Wat zijn de obstakels bij de keuze voor een volledige opleiding in het buitenland.
 
 • Daniel van Hemert, University College Student Representatives of the Netherlands (UCSRN)
 • Isabella Lam, Nederlandse wereldwijde studenten (NWS)
 • Tariq Sewbaransingh, Landelijke Studentenvakbond (LSVb)
 • Roosmarijn Dam, Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB)
 • Eliane Khoury, directeur VFA technology (Virus Free Air)
 • Henk-Jan Wondergem, fractievoorzitter studentenfractie Calimero, RUG
 
 

Gerelateerde zaken