Rondetafelgesprek : Embryowet

De vergadering is geweest

4 juni 2018
13:00 - 16:10 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • O.C. Tellegen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Rondetafelgesprek inzake de Embryowet.   
 2. 2

  Blok 1: artsen/onderzoekers/wetenschap (13.00 - 14.30 uur)

  1. Dhr. S. Repping, hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie (UvA)/hoofd Centrum voor
      Voortplantingsgeneeskunde (AMC)
  2. Dhr. S. Mastenbroek, klinisch embryoloog en onderzoeker (AMC)
  3. Mw. S. Chuva de Sousa Lopes, fundamenteel onderzoeker (LUMC)
  4. Mw. C. de Die-Smulders, klinisch geneticus (MUMC)
  5. Mw. A. van Montfoort, onderzoeker en embryoloog (UMCG/MUMC)
  6. Mw. L. van der Westerlaken, klinisch embryoloog (LUMC) en voorzitter Vereniging
      voor klinische embryologie (KLEM)   
 3. 3

  Blok 2: medisch ethische aspecten (14.40 - 16.10 uur)

  1. Dhr. G. de Wert, hoogleraar biomedische ethiek (Universiteit Maastricht)
  2. Dhr. W. Dondorp, senior onderzoeker (Universiteit Maastricht)
  3. Mw. A. Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie (Universiteit Utrecht)
  4. Mw. M. Schermer, voorzitter van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad
  5. Mw. H. te Molder, voorzitter van de subcommissie ethiek en maatschappelijke aspecten van
     de commissie genetische modificatie (COGEM)    
  6. Mw. B. van Beers, universitair hoofddocent Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis,
      (Vrije Universiteit)
  7. Dhr. Th. Boer, bijzonder hoogleraar Ethiek van de zorg, (Theologische Universiteit Kampen)
   
 4. 4

  Position papers rondetafelgesprek inzake Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data