Rondetafelgesprek

Embryowet

Rondetafelgesprek: "Embryowet"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie rondetafelgesprek inzake de Embryowet - 4 juni 2018 - 13.00 - 16.10 uur - lijst van deelnemers toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek inzake de Embryowet.
2
Blok 1: artsen/onderzoekers/wetenschap (13.00 - 14.30 uur)

Details

1. Dhr. S. Repping, hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie (UvA)/hoofd Centrum voor
    Voortplantingsgeneeskunde (AMC)
2. Dhr. S. Mastenbroek, klinisch embryoloog en onderzoeker (AMC)
3. Mw. S. Chuva de Sousa Lopes, fundamenteel onderzoeker (LUMC)
4. Mw. C. de Die-Smulders, klinisch geneticus (MUMC)
5. Mw. A. van Montfoort, onderzoeker en embryoloog (UMCG/MUMC)
6. Mw. L. van der Westerlaken, klinisch embryoloog (LUMC) en voorzitter Vereniging
    voor klinische embryologie (KLEM) 
3
Blok 2: medisch ethische aspecten (14.40 - 16.10 uur)

Details

1. Dhr. G. de Wert, hoogleraar biomedische ethiek (Universiteit Maastricht)
2. Dhr. W. Dondorp, senior onderzoeker (Universiteit Maastricht)
3. Mw. A. Bredenoord, hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie (Universiteit Utrecht)
4. Mw. M. Schermer, voorzitter van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad
5. Mw. H. te Molder, voorzitter van de subcommissie ethiek en maatschappelijke aspecten van
   de commissie genetische modificatie (COGEM)    
6. Mw. B. van Beers, universitair hoofddocent Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis,
    (Vrije Universiteit)
7. Dhr. Th. Boer, bijzonder hoogleraar Ethiek van de zorg, (Theologische Universiteit Kampen)
 
4
Position papers rondetafelgesprek inzake Embryowet

Te behandelen:

Gerelateerde zaken