Debat geweest
21 maart 2019 | 12:30 - 14:30
Algemeen overleg

Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (is tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg sociaal domein/ interbestuurlijk programma op 6 maart 2019