Algemeen overleg

Functioneren Rijksdienst

Algemeen overleg: "Functioneren Rijksdienst"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Convocatie algemeen overleg Functioneren Rijksdienst d.d. 14 juni 2018
Verslag van een algemeen overleg
Conceptverslag Functioneren Rijksdienst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Toezegging verantwoordingsdebat 2016 over informatiebeveiliging en uitvoering motie van het lid Aukje de Vries over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging (Kamerstuk 34725-5)

Te behandelen: