Algemeen overleg

Functioneren Rijksdienst

Algemeen overleg: "Functioneren Rijksdienst"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Functioneren Rijksdienst d.d. 14 juni 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2018, over Functioneren Rijksdienst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Toezegging verantwoordingsdebat 2016 over informatiebeveiliging en uitvoering motie van het lid Aukje de Vries over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging (Kamerstuk 34725-5)

Te behandelen: