Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake brief van nationale ombudsman over onderzoek rechtshulpverzoek aan Thailand
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op artikel “Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?”
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie uitlatingen minister van Justitie en Veiligheid inzake Noord-Koreaanse cyberaanval
Brief lid / fractie
Download Verzoek om werkbezoek aan Zuid-Italië en/of Libië inzake teruggestuurde migranten in Libische detentiecentra de afgelopen maanden fors is gestegen
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister J&V inzake Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 23 mei 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op bericht Politie gaat kunstmatige intelligentie inzetten bij cold cases’
Brief lid / fractie
Download Verzoek een kennissessie te organiseren gericht op de ondersteuning van leden bij het beoordelen en controleren van het werk en de aandachtsgebieden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Brief lid / fractie
Download Verzoek rappel rapport tantra en plannen algemeen overleg
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op bericht 'Iedereen kan in de beveiliging gaan'
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 16 april 2018 - 16 mei 2018
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid d.d. 23 mei 2018

Deelnemers


Agendapunten

11
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
12
Instelling van een onderzoekscommissie bij het Nederlands Forensisch Instituut inzake een melding van een vermoeden van een misstand bij de uitvoering van de onderzoeksmethode Micro-analyse Invasieve Trauma’s door het Nederlands Forensisch Instituut

Te behandelen:

18
Nadere toelichting op antwoord op vragen van de leden Van Helvert, Van Dam en Omtzigt over de aangenomen resolutie van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa “Prosecuting and punishing the crimes against humanity or even possible genocide committed by Daesh”

Te behandelen:

25
28
Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over experimenten gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 24077-410) en het onderzoeksrapport ‘Internationaal recht en cannabis II’ (Kamerstuk 24077-411)

Te behandelen:

34
Uitvoering van de motie van het lid Helder over monitoren of het door de rechtspraktijk te ontwikkelen beleid tot stand komt (Kamerstuk 34126-12)

Te behandelen:

43
Beleidsreactie op het rapport "Uit Balans. Een onderzoek naar de kwaliteit van de taakuitvoering in zes locaties binnen het Gevangeniswezen" van de Inspectie Justitie en Veiligheid

Te behandelen:

59
Jaarplanning commissie JenV: toename bestuursstrafrecht
66
Verzoek een kennissessie te organiseren gericht op de ondersteuning van leden bij het beoordelen en controleren van het werk en de aandachtsgebieden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Te behandelen:

70
Brievenlijst

Te behandelen: