Technische briefing : Advies over Myalgische encefalomyelitis/Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) door Gezondheidsraad

De vergadering is geweest

13 maart 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

  • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
  • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
  • A. (Aukje) de Vries (VVD)
  • C.J.E. Kooiman (SP)

Agendapunten

  1. 1

    Aanbod GR voor briefing/presentatie m.b.t. advies over Myalgische encefalomyelitis/Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS)