Algemeen overleg : Duurzaam vervoer

De vergadering is geweest

19 april 2018
15:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 3 minuten per fractie.

Het AO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur Duurzaam wegvervoer
• reactie staatssecretaris op rapporteur Duurzaam wegvervoer
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Impact Analyse Hernieuwbare Energierichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapporten ‘Laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving’ en ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Mededeling actieplan infrastructuur alternatieve brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op rapport: "Smart charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en oplossingen"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking harmonisering milieuzones en differentiatie van parkeertarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de opgave in het Klimaatakkoord voor de mobiliteitssector

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpassing registratie brom- en snorfietsen Euro 2 en 3

  Te behandelen:

  Loading data