Algemeen overleg

Duurzaam vervoer

Algemeen overleg: "Duurzaam vervoer"Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 3 minuten per fractie.

Het AO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur Duurzaam wegvervoer
• reactie staatssecretaris op rapporteur Duurzaam wegvervoer
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie algemeen overleg Duurzaam vervoer d.d. 19 april
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie algemeen overleg Duurzaam vervoer d.d. 19 april
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2018, over Duurzaam vervoer

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

Gerelateerde zaken