Wetgevingsoverleg : Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

20 juni 2018
12:00 - 15:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
3e HERZIENE CONVOCATIE
(tijdstip gewijzigd ivm Plenaire agenda)

Het WGO zal als volgt verlopen:
 • termijn rapporteurs jaarverslagen
 • reactie bewindspersonen op rapporteurs jaarverslagen
   
 • 1e termijn Kamer
  (indicatieve spreektijd 4 minuten per fractie)
 • 1e termijn bewindspersonen
   
 • 2e termijn Kamer
  (inclusief indiening evt. moties)
 • 2e termijn bewindspersonen

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.F. Sienot (D66)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • E. Ziengs (VVD)
 • C. Laçin (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Infrastructuurfonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag Infrastructuurfonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Infrastructuurfonds (A)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Slotwet Deltafonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Deltafonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Deltafonds (J)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Deltafonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) en het Infrastructuurfonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake adviesaanvraag aan de Algemene Rekenkamer over de introductie van een nieuw begrotingsartikel in de begroting van het Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag 2017 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Duurzaamheidsverslag 2017 van het ministerie van IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanvullende informatie productartikel 20 (een apart begrotingsartikel voor de planflexibele middelen in het Infrastructuurfonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitor Brede Welvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Nazending van de staat van de baten en lasten agentschap KNMI behorende bij het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

  Te behandelen:

  Loading data