Agendapunten

 1. Geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018

  Te behandelen:

 2. Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 8 december 2017 in Brussel

  Te behandelen:

 3. Voortgang project relocatie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  Te behandelen:

 4. Europese consultatie geneesmiddelen in het milieu

  Te behandelen:

 5. Fiche: Verordening Health Technology Assessment samenwerking (HTA samenwerking)

  Te behandelen:

 6. Stand van zaken inzake de nieuwbouw van het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam

  Te behandelen:

 7. Reactie op verzoek commissie om toezending van de concept-kabinetsreactie inzake gepubliceerde EU raadpleging ‘Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen’

  Te behandelen:

 8. Stand van zaken inzake de Toegankelijkheidsakte

  Te behandelen: