Algemeen overleg

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 (of zoveel later aansluitend aan het VAO Medisch specialistische zorg)

Algemeen overleg: "Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 (of zoveel later aansluitend aan het VAO Medisch specialistische zorg)"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 april 2018, over de Informele EU-Gezondheidsraad
Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene Convocatie algemeen overleg - Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 - 18 april 2018 - 15.15-17.15 uur - gewijzigd tijdstip - of zoveel later na VAO Medisch specialistische zorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op verzoek commissie om toezending van de concept-kabinetsreactie inzake gepubliceerde EU raadpleging ‘Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen’

Te behandelen: