Algemeen overleg : Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018 (of zoveel later aansluitend aan het VAO Medisch specialistische zorg)

De vergadering is geweest

18 april 2018
15:15 - 17:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • F.M. Arissen (PvdD)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 8 december 2017 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang project relocatie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Europese consultatie geneesmiddelen in het milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Verordening Health Technology Assessment samenwerking (HTA samenwerking)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken inzake de nieuwbouw van het hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om toezending van de concept-kabinetsreactie inzake gepubliceerde EU raadpleging ‘Openbare raadpleging over een betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken inzake de Toegankelijkheidsakte

  Te behandelen:

  Loading data