Algemeen overleg

Criminaliteitsbestrijding

Algemeen overleg: "Criminaliteitsbestrijding"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2018, over Criminaliteitsbestrijding
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Criminaliteitsbestrijding op 22 februari 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Dam over onderzoeken of de taak van het LMIO kan worden uitgebreid (Kamerstuk 34615-9) en motie van het lid Van Dam over alleen transacties via derdenrekeningen (Kamerstuk 34615-4)

Te behandelen: