Agendapunten

 1. Plan van aanpak bestrijding kindersekstoerisme

  Te behandelen:

 2. Toezeggingen algemeen overleg Kinderporno van 13 april 2016

  Te behandelen:

 3. Beleidsreactie op het rapport ‘Ontucht voor de rechter, deel 2: De straffen’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

 4. Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 mei 2017, over de aanpak van kinderporno

  Te behandelen:

 5. Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's slecht beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar Jehova’s Getuigen’

  Te behandelen:

 6. Stand van zaken modernisering zedenwetgeving

  Te behandelen:

 7. Hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

 8. Reactie op verzoek commissie over het rapport van Canadian Centre of Childprotection

  Te behandelen:

 9. Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over seksueel misbruik binnen de jehova’s getuigen

  Te behandelen: