Algemeen overleg

Kinderporno en kindermisbruik

Algemeen overleg: "Kinderporno en kindermisbruik"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over Kinderporno en kindermisbruik
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Kinderporno en kindermisbruik op 15 februari 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Beleidsreactie op het rapport ‘Ontucht voor de rechter, deel 2: De straffen’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Te behandelen:

5
Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's slecht beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar Jehova’s Getuigen’

Te behandelen:

9
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over seksueel misbruik binnen de jehova’s getuigen

Te behandelen: