Agendapunten

 1. Het lid Grashoff spreekt in het kader van de bijzondere procedure met organisaties over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.


  Blok 1: Experts/ Wetenschappers (16:45-17:30 uur)
  • Dhr. Velthof, onderzoeker Wageningen Universiteit
  • Dhr. Van der Schans, senior adviseur bij CLM onderzoek
  • Dhr. Van der Grift, onderzoeker Bodem- en grondwaterkwaliteit Deltares
  Blok 2: Belangenorganisaties/Maatschappelijke organisaties (17:30-18.15 uur)
  • Dhr. Van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit LTO
  • Mevr. Ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen
  • Dhr. De Groene, directeur Vewin
  • Dhr. Van der Hoog, bestuurslid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
  • Mevr. Eilers, projectleider voedsel bij Natuur en Milieu