Bijzondere procedure

Het lid Grashoff spreekt in het kader van de bijzondere procedure met organisaties over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Bijzondere procedure: "Het lid Grashoff spreekt in het kader van de bijzondere procedure met organisaties over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie bijzondere procedure Het lid Grashoff spreekt in het kader van de bijzondere procedure met organisaties over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 16 januari 2018

Agendapunten

1
Het lid Grashoff spreekt in het kader van de bijzondere procedure met organisaties over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Details

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.


Blok 1: Experts/ Wetenschappers (16:45-17:30 uur)
  • Dhr. Velthof, onderzoeker Wageningen Universiteit
  • Dhr. Van der Schans, senior adviseur bij CLM onderzoek
  • Dhr. Van der Grift, onderzoeker Bodem- en grondwaterkwaliteit Deltares
Blok 2: Belangenorganisaties/Maatschappelijke organisaties (17:30-18.15 uur)
  • Dhr. Van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit LTO
  • Mevr. Ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen
  • Dhr. De Groene, directeur Vewin
  • Dhr. Van der Hoog, bestuurslid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
  • Mevr. Eilers, projectleider voedsel bij Natuur en Milieu