Algemeen overleg

Milieuraad d.d. 5 maart

Algemeen overleg: "Milieuraad d.d. 5 maart"Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Als u het algemeen overleg voorafgaande aan de Milieuraad d.d. 5 maart 2018 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VAO), dan dient u een vooraankondiging van het VAO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 20 februari a.s.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie algemeen overleg Milieuraad (5 maart) d.d. 20 februari
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2018, over Milieuraad van 5 maart 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
EU-voorstel: Mededeling strategie over plastics COM (2018) 16 (Engelstalige versie)

Te behandelen: