Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Milieuraad d.d. 25 juni (verplaatst naar 19 juni)

Algemeen overleg: "Milieuraad d.d. 25 juni (verplaatst naar 19 juni)"Deze vergadering is verplaatst naar 19 juni 2018
4e HERZIENE CONVOCATIE
(minister EZK zal niet aanwezig zijn bij dit AO)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e herziene convocatie algemeen overleg Milieuraad (25 juni) d.d. 14 juni