Rondetafelgesprek

Zorgfusies

Rondetafelgesprek: "Zorgfusies"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie rondetafelgesprek - Zorgfusies - 29 januari 2018 - 13.00 - 16.15 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek over Zorgfusies.
2
Ronde 1: 13.00 - 14.00 uur Inzoomen op de fusie tussen het VUmc en AMC

Details

 1. Dhr. H. Romijn, bestuursvoorzitter AMC.UVA
 2. Dhr. W. Bos, bestuursvoorzitter VUmc
 3. Dhr. M. Mikkers, hfd. Economisch en Medisch Bureau NZa
 4. Dhr. Ch. Mulder, MDL-arts VUmc
 5. Dhr. P. Cohen, voorzitter cliëntenraad VUmc
 6. Mw. J. Klinkert, directeur Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland (EVAA)
3
Ronde 2: 14.05 - 15.05 uur Evaluatie van resultaten fusies tot nu toe

Details

 1. Xander Koolman, gezondheidseconoom en directeur Talma Zorgprogramma aan de Vrije Universiteit.  
 2. Heleen Post, manager Kwaliteit van zorg Patiëntenfederatie Nederland
 3. Ron Kemp, senior economisch medewerker Taskforce Zorg Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 4. Joep Bartholomeus, coördinator LOC-Zeggenschap in Zorg (LOC)
 5. Hans van der Schoot, voorzitter Raad van Bestuur OLVG
4
Ronde 3: 15.10 - 16.10 uur Verbeteringen proces fusievorming en wetgeving

Details

 1. Ab Klink, lid Raad van Bestuur portefeuille Zorg VGZ-Zorgverzekering (VGZ)
 2. Arjan Driesprong, directeur Beleid, Juridische zaken en Communicatie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) 
 3. Marco Varkevisser, hoogleraar 'Marktordening in de Gezondheidszorg' bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
 4. Jos Blank Institute for Public Sector Efficiency Studies (Erasmus Universiteit en Delft universiteit)  (IPSE-Studies)
 5. Edith Loozen,  adviseur over medededingingsrecht en marktregulering, met name in de zorg / Visiting professor aan de Universiteit Antwerpen
5
Position papers

Te behandelen:

Gerelateerde zaken