Algemeen overleg : Circulaire Economie

De vergadering is geweest

15 maart 2018
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over handhaving van ILT bij producenten en importeurs van elektronica

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Duurzaamheidsverslag van het ministerie van IenM

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering 'petitiemotie' Plastic Soup Surfer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken uitvoering Grondstoffenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de consultatie van de Europese Commissie over het grensvlak tussen de wetgevingskaders voor stoffen, producten en afval

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek statiegeld kleine flesjes en blikjes

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang van de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de evaluatie van het Monitoringsberaad WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ketenaanpak medicijnresten uit water

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering motie van het lid Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie (Kamerstuk 27625-392)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Van Veldhoven over alle gemeenten deel laten nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval (Kamerstuk 34725-XII-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport van CE Delft over bioplastics en proces rond transitieagenda’s circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Resultaten Pilot Schoon Belonen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie op bericht over aanbesteding kantoormeubilair Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Moorlag, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2017, over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief van de initiatiefnemers van de pilot Schoon Belonen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Totstandkoming van de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van moties en toezeggingen binnen het programma Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  EU-voorstel: Mededeling strategie over plastics COM (2018) 16

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Mededeling Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Mededeling: Monitoringraamwerk voor de Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling – Circulaire Economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  RIVM rapport 'Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Naar een circulaire verpakkingsketen

  Te behandelen:

  Loading data