Agendapunten

 1. Eindverslag rapporteur EU-pakket Circulaire Economie

  Te behandelen:

 2. Reactie op verzoek commissie over handhaving van ILT bij producenten en importeurs van elektronica

  Te behandelen:

 3. Duurzaamheidsverslag van het ministerie van IenM

  Te behandelen:

 4. Uitvoering 'petitiemotie' Plastic Soup Surfer

  Te behandelen:

 5. Stand van zaken uitvoering Grondstoffenakkoord

  Te behandelen:

 6. Laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

  Te behandelen:

 7. Reactie op de consultatie van de Europese Commissie over het grensvlak tussen de wetgevingskaders voor stoffen, producten en afval

  Te behandelen:

 8. Onderzoek statiegeld kleine flesjes en blikjes

  Te behandelen:

 9. Voortgang van de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de evaluatie van het Monitoringsberaad WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment)

  Te behandelen:

 10. Ketenaanpak medicijnresten uit water

  Te behandelen:

 11. Uitvoering motie van het lid Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie (Kamerstuk 27625-392)

  Te behandelen:

 12. Uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Van Veldhoven over alle gemeenten deel laten nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval (Kamerstuk 34725-XII-11)

  Te behandelen:

 13. Rapport van CE Delft over bioplastics en proces rond transitieagenda’s circulaire economie

  Te behandelen:

 14. Derde Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)

  Te behandelen:

 15. Resultaten Pilot Schoon Belonen

  Te behandelen:

 16. Reactie op verzoek commissie op bericht over aanbesteding kantoormeubilair Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

 17. Reactie op het verzoek van het lid Moorlag, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2017, over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening

  Te behandelen:

 18. Afschrift brief van de initiatiefnemers van de pilot Schoon Belonen

  Te behandelen:

 19. Antwoorden op vragen commissie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

  Te behandelen:

 20. Totstandkoming van de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord

  Te behandelen:

 21. Uitvoering van moties en toezeggingen binnen het programma Circulaire Economie

  Te behandelen:

 22. EU-voorstel: Mededeling strategie over plastics COM (2018) 16

  Te behandelen:

 23. Fiche: Mededeling Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

  Te behandelen:

 24. Fiche: Mededeling: Monitoringraamwerk voor de Circulaire Economie

  Te behandelen:

 25. Fiche: Mededeling – Circulaire Economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

  Te behandelen:

 26. RIVM rapport 'Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'

  Te behandelen:

 27. Naar een circulaire verpakkingsketen

  Te behandelen: