Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen d.d. 16 januari

Agendapunten

1
Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

Te behandelen: