Algemeen overleg : Geneesmiddelenbeleid (eerste termijn)

De vergadering is geweest

21 juni 2018
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • S. Öztürk (DENK)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op evaluaties van de ZonMw programma's Goed Gebruik Geneesmiddelen en Health Technology Assessment

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatierapport G5 (samenwerkingsverband tussen de vijf verstrekkers van betrouwbare en objectieve farmacotherapeutische informatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verkenning medicinale cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of taalontwikkelingsstoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  RIVM rapport Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit en problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwikkelmodellen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aankondiging kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Resultaten projecten farmacie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Status vergoeding geneesmiddelen eculizumab, ribociclib en atezolizumab

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Levering van extra medicinale cannabis aan Italië

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de toezending standpunten voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over het bericht ‘Honderdduizenden mensen zieker door overstap naar ander merk medicijn’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Geneesmiddelenbureau betreffende de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau; ’s-Gravenhage, 1 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data