Algemeen overleg

Geneesmiddelenbeleid (eerste termijn)

Algemeen overleg: "Geneesmiddelenbeleid (eerste termijn)"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2018, over Geneesmiddelenbeleid (eerste termijn)
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid - 21 juni 2018 - 14.00 - 17.00 uur - agendapunt toegevoegd
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid - 21 juni 2018 - 14.00 - 17.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
6
Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of taalontwikkelingsstoornis

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018, over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra

Te behandelen:

14
Antwoorden op vragen commissie over de toezending standpunten voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over het bericht ‘Honderdduizenden mensen zieker door overstap naar ander merk medicijn’

Te behandelen:

16
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Europees Geneesmiddelenbureau betreffende de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau; ’s-Gravenhage, 1 juni 2018

Te behandelen:

Gerelateerde zaken