Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 10 april 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 10 april 2018 (agendapunt toegevoegd)

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt

Te behandelen:

15
Beantwoording vragen commissie over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) (Brexit) en de gevolgen hiervan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (het ministerie van SZW)

Te behandelen:

20
Uitkomst email-inventarisatie - technische briefing Europese Arbeidsautoriteit en sociale bescherming werknemers en zelfstandigen op woensdag 11 april 2018, 15.00-16.00 uur

Details

Besluit: De technische briefing Europese Arbeidsautoriteit en sociale bescherming werknemers en zelfstandigen op 11 april 2018, 15.00-16.00 uur, zal geen doorgang vinden in verband met onvoldoende aanmeldingen.  
 • Er wordt een nieuwe datum gezocht.
 • Via een email-inventarisatie kunnen leden zich opnieuw aanmelden voor deelname aan de technische briefing Europese Arbeidsautoriteit en sociale bescherming werknemers en zelfstandigen.
21
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 april 2018)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018.

Plenaire debatten
 1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018. 
 2. Debat (voorheen dertigledendebat) over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 29 maart 2018. 
 3. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017) 
 4. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (aangevraagd door het lid Özütok (GroenLinks), bij de RvW van 30 januari 2018) 
 5. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 februari 2018) 
 6. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 6 februari 2018) 
 7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018) 
 8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
 9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 10. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 11. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 12. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
 13. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 27 maart 2018) 
 14. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 28 november 2017)
 2. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling (2018) van gepensioneerden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 31 januari 2018) 
 3. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
 4. Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 20 maart 2018)
 5. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)

VAO's/VSO's

-
22
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Kinderopvang - 12 april 2018, 13.00-16.00 uur
 • AO Behandelvoorbehoud Euroese Arbeidsautoriteit - 25 april 2018, 11.00-13.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 20 juni 2018, 10.00-13.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid, in te plannen na ontvangst van de door de staatssecretaris toegezegde brieven inzake schulden
 • AO DBA, in te plannen na ontvangst van de door de minister toegezegde hoofdlijnenbrief
 • AO Preventie radicalisering, in te plannen na ontvangst stand van zaken-brief van de minister
24
Uitkomst email-inventarisatie - deelname aan toelichting SER op verkenning over combinatiebanen op 11 april 2018 van 09.30-10.30

Details

Besluit: Het gesprek met de SER - toelichting op verkenning over combinatiebanen - op 11 april 2018, 09.30-10.30 uur, zal geen doorgang vinden wegens onvoldoende aanmeldingen.
 • Er wordt een nieuwe datum gezocht na het meireces.
 • Via een email-inventarisatie kunnen leden zich opnieuw aanmelden voor deelname aan de toelichting SER op verkenning over combinatiebanen.
25
Uitkomst email-inventarisatie - deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Gelijke Beloning van Mannen en Vrouwen

Details

Besluit: De voorbereidingswerkgroep rondetafelgesprek Gelijke Beloning van Mannen en Vrouwen wordt vastgesteld.
 • De voorbereidingswerkgroep bestaat uit de volgende leden: Yesilgöz-Zegerius (VVD), Van Weyenberg (D66), Özütok (GroenLinks) Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
26
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing over de Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet op 12 april 2018, 11.30-13.00 uur

Details

Besluit: Technische briefing Loondispensatie Participatiewet organiseren op 12 april 2018, 11.30-13.00 uur
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66), Westerveld (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS).
30
Verzoek om staatssecretaris van SZW een brief met reactie te vragen naar aanleiding van het bericht van de NOS: “Te zware pakketten, te weinig loon: sorteerders zetten druk op PostNL”

Te behandelen:

31
Stafnotitie - Programma rondetafelgesprek 'Evaluatie van het Financieel Toetsingskader'
32
Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek aan COA-locatie Einsteindreef