Debat geweest
23 januari 2018 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 23 januari 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor SZW d.d. 23 januari 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
13
Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘In 2022 groot personeelstekort in techniek, zorg en onderwijs’

Te behandelen:

16
Reactie op vragen van het lid Van Rooijen, gesteld tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 december 2017, over CPB Policy Brief Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Te behandelen:

26
Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2017, over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven

Te behandelen:

37
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 19 januari 2018)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606)

Plenaire debatten
 1. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) bij de RvW van 28 november 2017)
 2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017) 

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten/VAO's/VSO's
 1. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 24 oktober 2017) 
 2. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 24 oktober 2017) 
 3. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 50-plussers (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 november 2017) 
 4. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017) 
 5. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017) 
 6. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (aangevraagd door het lid Moorlag (PvdA), bij de RvW van 21 november 2017) 
 7. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 28 november 2017) 
38
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Inburgering en integratie (tweede termijn) - 7 februari 2018, 10.00-12.00 uur
 • AO Participatiewet - 8 februari 2018, 10.00-13.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 14 februari 2018, 14.00-17.00 uur (AO wordt met een uur verlengd: 14.00-18.00 uur)
 • AO Formele Raad WSB van 15 maart 2018 - 7 maart 2018, 14.00-16.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 17-18 april 2018 - 11 april 2018, 14.00-16.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
39
Ongeplande algemeen overleggen
40
Stand van zaken voorbereiding rondetafelgesprek 'Schulden' op 12 februari 2018
41
Verzoek om tweede deel van rapport "Met 18 jaar ben je (nog) niet volwassen" van de Inspectie SZW voor het algemeen overleg over de Participatiewet (8 februari 2018) naar de Kamer te sturen

Te behandelen:

43
Verzoek 30 Juni Comité tot aanbieding (volks-)petitie “Repareer het AOW-gat”
44
Verzoek om reactie van staatssecretaris SZW op het rapport van de Nationale ombudsman 'Een open deur?' over de gebrekkige toegang tot schuldhulpverlening ten behoeve van het dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! op 25 januari 2018

Te behandelen: