Debat geweest
31 januari 2018 | 10:00 - 12:15
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Spoorordening

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Spoorordening"Deze vergadering is geweest
De leden Ziengs (VVD), Lacin (SP), Amhaouch (CDA), Kröger (GroenLinks) en Van Aalst (PVV) melden zich aan voor deelname aan dit rondetafelgesprek. De initiatiefnemer Jetten (D66) zal ook deelnemen.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Spoorordening d.d. 31 januari

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma

Details

Blok 1: Positionering ProRail 10.00 - 10.45 uur
In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen ProRail om te vormen tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De Kamer gaat graag het gesprek aan hoe dat op een goede manier vorm te geven.
1. Pier Eringa, ProRail
2. Aart Klompe, KNV
3. Goof Lindijer, OR ProRail
4. Heleen Kersten, Stibbe
5. Arriën Kruyt, Rover 
 
Blok 2: Spoorordening 10.45 - 12.15 uur
Het onderdeel ordening richt zich op een aantal aspecten: het toekomstig hoofdrailnet (inclusief Hogesnelheidslijn-Zuid), mogelijke decentralisatie van spoorlijnen en de rol van de concessieverleners.
1. Roger van Boxtel, NS
2. Anne Hettinga, FMN
3. Arriën Kruyt, Rover
4. Jan Scherp, DG MOVE Europese Commissie
5. Henri Janssen, FNV Spoor
6. Hubert Mackus, Provincie Limburg
7. Didier van de Velde, TU Delft
 
2
Position papers:

Te behandelen: