Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 7 februari 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 7 februari 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de staatssecretaris van JenV vragen op Argos-uitzending
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op artikel in Telegraaf "Sinterklaas moet dood"
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van staatssecretaris J&V op het rapport van Oxfam over gedwongen terugkeer naar Afghanistan
Brief lid / fractie
Download Voorstel voor gesprek over vertoning van documentaire ‘De Deal’
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake functioneren van het AO justitieketen BES
Brief lid / fractie
Download Verzoek om rondetafelgesprek over het thema ‘artificiële intelligentie’ in het recht
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 10 januari 2018 - 25 januari 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek rondetafelgesprek inzake dreiging en bescherming journalisten

Deelnemers


Agendapunten

3
Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen

Te behandelen:

4
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
7
8
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018, over het bericht ‘Klokkenluider WODC: grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid’

Te behandelen:

18
EU-voorstel: Vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit van EU informatiesystemen (politie, justitiële samenwerking, asiel en migratie) COM (2017) 794 (Engelstalige versie)

Te behandelen:

19
EU-voorstel: Vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit van EU informatiesystemen (grenzen en visa) COM (2017) 793 (Engelstalige versie)

Te behandelen:

20
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid aan de Europese instellingen in Brussel

Te behandelen:

21
Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The UN Global Compacts on refugees and migrants: the role of Parliaments' d.d. 27 februari 2018
22
Uitnodiging National Assembly of the Republic of Bulgaria en Europees Parlement voor vergadering van Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol d.d. 18-19 maart 2018
31
Brievenlijst

Te behandelen:

32
Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid 2018
33
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek ICT politie