Debat geweest
14 juni 2018 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 24 t/m 33 en agendapunt 35

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 14 juni 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 14 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Voornemen tot verlenging van de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten, Kampala, 18 september 2012

Te behandelen:

4
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

7
Beantwoording vragen commissie over het Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Grensverleggende IT (GrIT) en reactie (Kamerstuk 31125-84)

Te behandelen:

8
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Defensie (X) (Kamerstuk 34950-X-2)

Te behandelen:

9
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017 (Kamerstuk 34950-X-1)

Te behandelen:

10
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Defensie 2017 (Kamerstuk 34950-X)

Te behandelen:

12
Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek van Skip Springer Advies, namens 42 bewakers, om aandacht voor rechtspositie bewakers bij Defensie en instroming in FLO conform arbeidsvoorwaardenakkoord

Te behandelen:

13
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling (A-fase) van het project ‘Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt’ (Kamerstuk 27830-221)

Te behandelen:

14
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen’ (Kamerstuk 27830-222)

Te behandelen:

15
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’ (Kamerstuk 27830-229)

Te behandelen:

16
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’ (Kamerstuk 27830-220)

Te behandelen:

17
Beantwoording vragen commissie over het project ‘Levensduurverlenging geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden’ (Kamerstuk 27830-223)

Te behandelen:

18
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’ (Kamerstuk 27830-211)

Te behandelen:

19
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling (A-fase) van het project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’ (Kamerstuk 27830-232)

Te behandelen:

20
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling (A-fase) van het project ‘Apache Remanufacture’ (Kamerstuk 27830-209)

Te behandelen:

22
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Fennek’ (Kamerstuk 27830-214)

Te behandelen:

23
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’ (Kamerstuk 27830-218)

Te behandelen:

25
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’ (Kamerstuk 27830-216)

Te behandelen:

26
Beantwoording vragen over de behoeftestelling van het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’ (Kamerstuk 27830-227)

Te behandelen:

27
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ (Kamerstuk 27830-225)

Te behandelen:

28
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling (A-fase) van het project ‘Vervanging M-fregatten’ (Kamerstuk 27 830, nr. 224)

Te behandelen:

29
Beantwoording vragen commissie over de behoeftestelling van het project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’ (Kamerstuk 27830-212)

Te behandelen:

37
Uitnodiging Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 voor nationale Indiëherdenking d.d. 1 september 2018
38
Uitnodiging Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 en Gemeente Roermond voor jaarlijkse herdenking gevallen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea d.d. 1 september 2018
39
Rondetafelgesprek Defensie Energiestrategie
40
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 15-06-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  DOSCO: thema personeelsbeleid (behoud en werving)  
 • 19-06-2018 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad    
 • 20-06-2018 10.00 - 13.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie   
 • 21-06-2018 13.00 - 17.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie    
 • 25-06-2018 14.00 - 16.15  Rondetafelgesprek Veteranen    
 • 26-06-2018 17.00 - 22.00  Notaoverleg  Veteranen    
 • 27-06-2018 16.30 - 17.30  Gesprek  NLDA - Instituut Defensie Leergangen  
 • 27-06-2018 18.00 - 20.00  Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties (nieuw ingepland)
 • 28-06-2018 09.30 - 10.30  Technische briefing  RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie  (nieuw ingepland)
 • 28-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • 04-07-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie (nieuw ingepland)     
 • 04-07-2018 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  Kustwacht Caribisch Gebied  
Zomerreces: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018     
 • 15-08-2018 12.30 - 12.30  Herdenking einde oorlog in Zuid-Oost Azië in Den Haag   
 • 03-09-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)    
 • 05-09-2018 10.00 - 13.00  Rondetafelgesprek ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’     
 • 10-09-2018 13.00 - 16.00  Notaoverleg  ‘Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage aan de energietransitie’   
 • 13-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 13-09-2018 15.00 - 17.00  Rondetafelgesprek  Speciale en geheime operaties   
 • 27-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 27-09-2018 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële     
 • 05-10-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Landstrijdkrachten (CLAS)   
 • 11-10-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018  
 • 08-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • Week van 20 november  Plenaire begrotingsbehandeling Defensie
 • 22-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 06-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019