Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 april 2018
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S. Belhaj (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • A. Bosman (VVD)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op verzoek commissie om inzicht in besluitvormings- en verantwoordingsproces inzake speciale en geheime operaties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van de reactie op de brief van de Veteranenombudsman inzake advies om Militair Invaliditeitspensioen (MIP) toe te voegen aan lijst van wettelijke pensioenen en uitkeringen die het CAK hanteert

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Defensienota 2018 – investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Erratum bijlage III Defensienota

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om uitkomsten klachtenprocedures klokkenluider en om reactie op artikel Follow the Money

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie Beleidsdoorlichting Budget Internationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het adviesrapport WRR ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een Strategische Visie op het Defensiebeleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Zicht op gereedheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6 maart te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Gevolgen van Brexit op het terrein van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op het OVV-rapport ‘Mortierongeval Mali’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Rapportage Commissie van Onderzoek inzake schietongeval Ossendrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 december 2017, over het bericht ‘Vertrouwelijk rapport: misstanden op Oranjekazerne Schaarsbergen omvangrijker dan bekend was’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid, samenwerking met civiele partners 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de wijze van openbaarmaking van de nieuwe Defensienota

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over toezending BIT-advies over GrIT in meireces

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor Nationale Militaire Dodenherdenking Grebbeberg d.d. 4 mei 2018

 22. 22

  Invulling rapporteurschap Jaarverslag 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rondetafelgesprek ter voorbereiding op het notaoverleg veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Werkzaamheden van de commissie

  • 05-04-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 10-04-2018 16.30 - 17.30  Gesprek Geestelijke verzorging Defensie (nieuw ingepland)
  • 11-04-2018 10.00 - 17.30  Kooy symposium 2018  
  • 13-04-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK): operationele inzet luchtwapens   
  • 19-04-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 19-04-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Defensienota 2018 (nieuw ingepland) 
  • 25-04-2018 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad  
  • 25-04-2018 13.00 - 14.00  Technische briefing Informatievoorziening over het groot project Verwerving F-35 (nieuw ingepland)
  • 25-04-2018 14.00 - 14.30  Nabespreking technische briefing Informatievoorziening over het groot project Verwerving F-35 (nieuw ingepland)
  • 25-04-2018 15.00 - 19.00  Algemeen overleg  Integrale aanpak veiligheid en integriteit (nieuwe datum)
  Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018  
  • 14-05-2018 11.00 - 17.00  Werkbezoek IGK-Zwaluwenberg Hilversum (nieuw ingepland)
  • 16-05-2018 10.00 - 11.30  Technische briefing Grensverleggende IT Defensie (nieuw ingepland)
  • 17-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 18-05-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  MIVD    
  • 23-05-2018 10.00 - 13.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie    
  • 24-05-2018 09.45 - 12.15  Uitreiking Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM)  
  • 30-05-2018 10.00 - 11.00  Gesprek  MIVD    
  • 30-05-2018 11.15 - 12.15  Gesprek  Veteranenombudsman   
  • 30-05-2018 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële  
  • 31-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 31-05-2018 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)   
  • 31-05-2018 14.45 - 15.45  Gesprek  IMG    
  • 31-05-2018 16.00 - 17.00  Gesprek  IGK
  • 13-06-2018 13.00 - 15.00  Algemeen overleg ICT (nieuw ingepland) 
  • 13-06-2018 16.00 - 17.00  Briefing commissie door rapporteurs jaarverslag Defensie 2017  (nieuw ingepland)
  • 14-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 15-06-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  DOSCO: thema personeelsbeleid (behoud en werving)  
  • 20-06-2018 10.00 - 13.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie   
  • 21-06-2018 13.00 - 16.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie   
  • 26-06-2018 17.00 - 22.00  Notaoverleg  Veteranen (nieuwe datum)    
  • 28-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
  • 03-09-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)    
  • 13-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 27-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 05-10-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Landstrijdkrachten (CLAS)  
  • 11-10-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018  
  • 08-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 22-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 06-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
    


   
 25. 25

  Verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Duizenden Nederlandse ID-bewijzen jarenlang openbaar door datalek

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opzet spreken met nabestaanden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Mededelingen voorzitter:

  1. Er wordt een aantal activiteiten toegevoegd/aangepast, deze zijn hieronder (onder het agendapunt werkzaamheden van de commissie) in vet weergegeven.

  2. Herdenkingen: de lijst met thans bekende herdenkingen in 2018 wordt per mail verspreid onder de leden van de commissie. De Defensiewoordvoerders zullen in de fracties nagaan wie aanwezig is bij welke herdenking en zij zullen dit doorgeven aan de commissiestaf.