Debat geweest
5 april 2018 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 5 april 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 5 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Afschrift van de reactie op de brief van de Veteranenombudsman inzake advies om Militair Invaliditeitspensioen (MIP) toe te voegen aan lijst van wettelijke pensioenen en uitkeringen die het CAK hanteert

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 december 2017, over het bericht ‘Vertrouwelijk rapport: misstanden op Oranjekazerne Schaarsbergen omvangrijker dan bekend was’

Te behandelen:

21
Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor Nationale Militaire Dodenherdenking Grebbeberg d.d. 4 mei 2018
24
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 05-04-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • 10-04-2018 16.30 - 17.30  Gesprek Geestelijke verzorging Defensie (nieuw ingepland)
 • 11-04-2018 10.00 - 17.30  Kooy symposium 2018  
 • 13-04-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK): operationele inzet luchtwapens   
 • 19-04-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
 • 19-04-2018 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Defensienota 2018 (nieuw ingepland) 
 • 25-04-2018 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad  
 • 25-04-2018 13.00 - 14.00  Technische briefing Informatievoorziening over het groot project Verwerving F-35 (nieuw ingepland)
 • 25-04-2018 14.00 - 14.30  Nabespreking technische briefing Informatievoorziening over het groot project Verwerving F-35 (nieuw ingepland)
 • 25-04-2018 15.00 - 19.00  Algemeen overleg  Integrale aanpak veiligheid en integriteit (nieuwe datum)
Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018  
 • 14-05-2018 11.00 - 17.00  Werkbezoek IGK-Zwaluwenberg Hilversum (nieuw ingepland)
 • 16-05-2018 10.00 - 11.30  Technische briefing Grensverleggende IT Defensie (nieuw ingepland)
 • 17-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 18-05-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  MIVD    
 • 23-05-2018 10.00 - 13.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie    
 • 24-05-2018 09.45 - 12.15  Uitreiking Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM)  
 • 30-05-2018 10.00 - 11.00  Gesprek  MIVD    
 • 30-05-2018 11.15 - 12.15  Gesprek  Veteranenombudsman   
 • 30-05-2018 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële  
 • 31-05-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 31-05-2018 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)   
 • 31-05-2018 14.45 - 15.45  Gesprek  IMG    
 • 31-05-2018 16.00 - 17.00  Gesprek  IGK
 • 13-06-2018 13.00 - 15.00  Algemeen overleg ICT (nieuw ingepland) 
 • 13-06-2018 16.00 - 17.00  Briefing commissie door rapporteurs jaarverslag Defensie 2017  (nieuw ingepland)
 • 14-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 15-06-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  DOSCO: thema personeelsbeleid (behoud en werving)  
 • 20-06-2018 10.00 - 13.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag 2017 ministerie van Defensie   
 • 21-06-2018 13.00 - 16.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie   
 • 26-06-2018 17.00 - 22.00  Notaoverleg  Veteranen (nieuwe datum)    
 • 28-06-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018
 • 03-09-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)    
 • 13-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 27-09-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 05-10-2018 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Commando Landstrijdkrachten (CLAS)  
 • 11-10-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018  
 • 08-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 22-11-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 06-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 20-12-2018 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
  


 
28
Mededelingen voorzitter:

Details

1. Er wordt een aantal activiteiten toegevoegd/aangepast, deze zijn hieronder (onder het agendapunt werkzaamheden van de commissie) in vet weergegeven.

2. Herdenkingen: de lijst met thans bekende herdenkingen in 2018 wordt per mail verspreid onder de leden van de commissie. De Defensiewoordvoerders zullen in de fracties nagaan wie aanwezig is bij welke herdenking en zij zullen dit doorgeven aan de commissiestaf.