Debat geweest
14 maart 2018 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 14 maart 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 14 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Er zal per e-mail een reminder uitgaan dat leden zich nog kunnen aanmelden voor de Nationale Herdenking door het Nationaal Comité 4-5 mei op de Dam op 4 mei a.s.
5
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord)

Te behandelen:

6
Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Dijksma tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap en het Wetboek van Strafrecht in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

Te behandelen:

7
Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven

Te behandelen:

17
Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 januari 2018, over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten

Te behandelen:

21
23
Reactie op de evaluatie van de registratiecommissies van artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Te behandelen:

26
Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of taalontwikkelingsstoornis

Te behandelen:

29
Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” (Kamerstuk 34834)

Te behandelen:

30
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, inzake het bericht dat de controle op de online verkoop van vlees te kort schiet

Te behandelen:

33
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34815 Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie. Dit wetsvoorstel is op 22 februari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.


Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
 2. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)
 3. Debat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017. Omgezet in een debat tijdens de RvW van 6 maart 2018 ). 

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 2. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
 3. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
 4. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
 5. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)
 6. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
 7. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van 23 januari 2018)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (aangevraagd door het lid Hijink bij de RvW van 24 januari 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (aangevraagd door het lid Kooiman bij de RvW van 24 januari 2018)
 10. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018)
 11. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31 januari 2018)
 12. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
 13. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
 14. Dertigledendebat over wachttijden bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 7 maart 2018)

VAO’s/VSO’s      
 1. VAO Verzameloverleg: Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (AO van 15 februari 2018 met als eerste spreker het lid Ellemeet)
35
Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) onderwerpen 2017/2018 (voor het onderdeel op VWS-terrein: Licht verstandelijk beperkten (zie bijlage))

Te behandelen:

36
Besloten deel van de procedurevergadering
40
Verzoek van het lid Dijksma om de bewindspersonen te vragen in het geval van toezending van een uitstelbrief hierin opgave van de reden(en) van het uitstel aan te geven.

Te behandelen:

41
Verzoek om een rappel over een bij RvW van 7 maart 2018 gevraagde brief over spoedeisende hulp die in Alkmaar en diverse andere plaatsen op omvallen staat en een spoedig AO terzake

Te behandelen: