Agendapunten

 1. Wonen en Ruimtelijke Ordening

  Te behandelen:

 2. Aanpak woonfraude

  Te behandelen:

 3. Opvolging motie en toezeggingen diverse onderwerpen Wonen en Rijksdienst

  Te behandelen:

 4. Rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet”

  Te behandelen:

 5. Realisatie van de doelstellingen uit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgesplitst naar ministeries

  Te behandelen:

 6. Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm (Kamerstuk 34775-VII-14)

  Te behandelen:

 7. Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

 8. Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm (Kamerstuk 34775-VII-14)

  Te behandelen:

 9. Reactie op verzoek commissie om erkenning aan wand vast-gemonteerde elektrische verwarming in huurwaarde puntenstelsel

  Te behandelen:

 10. Spreektijden voor de eerste en tweede termijn gezamenlijk

  Indicatieve spreektijden voor het Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke Ordening  op maandag 11 december 2017 van 14.00 - 18.00  uur.  
  Spreektijden voor de 1e en 2e termijn gezamenlijk:
   
   
  VVD:                             15 minuten
  PVV:                             13 minuten
  CDA:                             13 minuten
  D66:                             13 minuten
  GroenLinks:                  11 minuten
  SP:                                11 minuten
  PvdA:                             9 minuten
  ChristenUnie:                 7 minuten
  PvdD:                             7 minuten
  50Plus:                           5 minuten
  SGP:                               5 minuten
  DENK:                             5 minuten
  FvD:                                4 minuten
   
 11. Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen: