Wetgevingsoverleg

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg: "Wonen en Ruimtelijke Ordening"Deze vergadering is geweest
5e Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunt*)

Bijlagen

Stenogram
Download Wonen en Ruimtelijke Ordening
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 11 december 2017
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 december 2017, over Wonen en Ruimtelijke Ordening

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
Spreektijden voor de eerste en tweede termijn gezamenlijk

Details

Indicatieve spreektijden voor het Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke Ordening  op maandag 11 december 2017 van 14.00 - 18.00  uur.  
Spreektijden voor de 1e en 2e termijn gezamenlijk:
 
 
VVD:                             15 minuten
PVV:                             13 minuten
CDA:                             13 minuten
D66:                             13 minuten
GroenLinks:                  11 minuten
SP:                                11 minuten
PvdA:                             9 minuten
ChristenUnie:                 7 minuten
PvdD:                             7 minuten
50Plus:                           5 minuten
SGP:                               5 minuten
DENK:                             5 minuten
FvD:                                4 minuten
 
11
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen:

Gerelateerde zaken