Wetgevingsoverleg : Wonen en Ruimtelijke Ordening

De vergadering is geweest

11 december 2017
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
5e Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • F. Azarkan (DENK)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • A. Kops (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Wonen en Ruimtelijke Ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpak woonfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Opvolging motie en toezeggingen diverse onderwerpen Wonen en Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport “De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Realisatie van de doelstellingen uit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgesplitst naar ministeries

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm (Kamerstuk 34775-VII-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Middendorp c.s. over de LTI-leennorm (Kamerstuk 34775-VII-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om erkenning aan wand vast-gemonteerde elektrische verwarming in huurwaarde puntenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Spreektijden voor de eerste en tweede termijn gezamenlijk

  Indicatieve spreektijden voor het Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke Ordening  op maandag 11 december 2017 van 14.00 - 18.00  uur.  
  Spreektijden voor de 1e en 2e termijn gezamenlijk:
   
   
  VVD:                             15 minuten
  PVV:                             13 minuten
  CDA:                             13 minuten
  D66:                             13 minuten
  GroenLinks:                  11 minuten
  SP:                                11 minuten
  PvdA:                             9 minuten
  ChristenUnie:                 7 minuten
  PvdD:                             7 minuten
  50Plus:                           5 minuten
  SGP:                               5 minuten
  DENK:                             5 minuten
  FvD:                                4 minuten
   
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data