Agendapunten

 1. Spreektijd:

 2. MIRT Overzicht 2018

  Te behandelen:

 3. Voortgang Infra-projecten

  Te behandelen:

 4. Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en terugkoppeling OV en Spoortafels

  Te behandelen:

 5. Adviesrapport ‘Dichterbij en Sneller’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

 6. Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016

  Te behandelen:

 7. Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden'

  Te behandelen:

 8. Agenda Fiets 2017-2020 van Tour de Force

  Te behandelen:

 9. Evaluatierapport gebiedstafelproces A16 Rotterdam

  Te behandelen:

 10. Project A27 Houten-Hooipolder

  Te behandelen:

 11. Knooppunt Hooipolder

  Te behandelen:

 12. Uitvoering motie van de leden De Boer en Jacobi over een monitoringsplan voor de pilot baggeren Westgat

  Te behandelen:

 13. Reactie op het artikel “En weer moest de Botlekbrug een dag dicht”

  Te behandelen:

 14. Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken

  Te behandelen:

 15. Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

  Te behandelen:

 16. 1e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017

  Te behandelen:

 17. Onderzoek Modal Shift van weg naar spoor en jaarrapportage ProRail spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

 18. Beantwoording vragen commissie over de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en terugkoppeling OV en Spoortafels

  Te behandelen:

 19. Informatie over de brandwerendheid bij een viertal wegtunnels bij Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

 20. Onderhoud Strategische Bruggen Hoofdwegennet

  Te behandelen:

 21. Rapport “Hyperloop in the Netherlands”

  Te behandelen:

 22. Reactie op verzoek commissie inzake geluidsproblematiek rondom de A29/A4

  Te behandelen:

 23. Startbeslissing voor een MIRT-Verkenning voor het project Suurhoffbrug

  Te behandelen:

 24. 2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017

  Te behandelen:

 25. Planning A27 Houten-Hooipolder

  Te behandelen:

 26. Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Honderdste storing op Botlekbrug’ in het Algemeen Dagblad van 29 september 2017

  Te behandelen:

 27. Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug

  Te behandelen:

 28. Informatie over verwerking van het Regeerakkoord in de begroting van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

 29. Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2018 (Kamerstuk 34775-A-4)

  Te behandelen:

 30. Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

 31. Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT

  Te behandelen: