Notaoverleg

MIRT

Notaoverleg: "MIRT"Deze vergadering is geweest
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Het NO zal als volgt verlopen:
• termijn begrotingsrapporteurs
 
• reactie bewindspersonen op begrotingsrapporteurs

• 1e termijn Kamer

• 1e termijn bewindspersonen

• 2e termijn Kamer
  (inclusief indiening evt. moties)
• 2e termijn bewindspersonen

 

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie notaoverleg MIRT d.d. 11 december
Stenogram
Download MIRT
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 december 2017, over MIRT

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijd:
30
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: