Notaoverleg : MIRT

De vergadering is geweest

11 december 2017
11:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Het NO zal als volgt verlopen:
• termijn begrotingsrapporteurs
 
• reactie bewindspersonen op begrotingsrapporteurs

• 1e termijn Kamer

• 1e termijn bewindspersonen

• 2e termijn Kamer
  (inclusief indiening evt. moties)
• 2e termijn bewindspersonen

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • C. Laçin (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijd:

 2. 2

  MIRT Overzicht 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Infra-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en terugkoppeling OV en Spoortafels

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Adviesrapport ‘Dichterbij en Sneller’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Agenda Fiets 2017-2020 van Tour de Force

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatierapport gebiedstafelproces A16 Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Project A27 Houten-Hooipolder

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Knooppunt Hooipolder

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie van de leden De Boer en Jacobi over een monitoringsplan voor de pilot baggeren Westgat

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het artikel “En weer moest de Botlekbrug een dag dicht”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  1e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek Modal Shift van weg naar spoor en jaarrapportage ProRail spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en terugkoppeling OV en Spoortafels

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informatie over de brandwerendheid bij een viertal wegtunnels bij Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderhoud Strategische Bruggen Hoofdwegennet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport “Hyperloop in the Netherlands”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake geluidsproblematiek rondom de A29/A4

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Startbeslissing voor een MIRT-Verkenning voor het project Suurhoffbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Planning A27 Houten-Hooipolder

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Honderdste storing op Botlekbrug’ in het Algemeen Dagblad van 29 september 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatie crisisbeheersing Merwedebrug

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over verwerking van het Regeerakkoord in de begroting van Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2018 (Kamerstuk 34775-A-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Uitkomst bestuurlijke overleggen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data