Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 14 maart
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 14 maart
Bijlage
Download Bijlage bij besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat - Jaarplanning Versterking Kennispositie IenW 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Aanbod van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om een technische briefing te verzorgen ter voorbereiding op het werkbezoek aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Te behandelen:

41
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Plenaire behandeling na afronding van het nader verslag
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over de kerncentrale van Tihange
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over Schiphol en Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) en uitgebreid met Lelystad Airport tijdens de regeling van 6 maart 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017
 • Dertigledendebat over luchtkwaliteit (advies Gezondheidsraad en effect van fijnstof op ongeboren kinderen)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018 en samengevoegd in de procedurevergadering van 28 maart
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GroenLinks) in de regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018
 • Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine flesjes
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid, eerste spreker het lid Sienot (D66)
 • VSO Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB), eerste spreker het lid Van Raan (PvdD)
42
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

 • 14-03-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 15-03-2018 13.30- 17.30 Algemeen overleg Circulaire Economie
 • 22-03-2018 12.00- 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad van 10-11 april 2018
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 27-03-2018 12.00- 12.00 Inbreng feitelijke vragen Incidentele suppletoire begroting Wederopbouw Saba en St Eustatius en incidentele suppletoire begroting Thermphos 
 • 28-03-2018 10.15-11.30 Procedurevergadering
 • 28-03-2018 14.00-15.30 Technische briefing rapport ‘Mainports voorbij’ door Rli
 • 29-03-2018 10.00-12.00 Technische briefing Slottoewijzing, capaciteit Schiphol en staatsdeelnemingsaspecten van Schiphol en KLM
 • 04-04-2018 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit ov-chipkaart en andere vervoersbewijzen
 • 10-04-2018 12.00-12.00 Inbreng nader verslag Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
 • 11-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 11-04-2018 14.00-15.30 Technische briefing door ANVS ter voorbereiding op het FANC-werkbezoek
 • 12-04-2018 15.00-16.30 Gesprek met Europarlementariër Gerbrandy over ‘lessons learned’ Dieselfraude en EU-voorstel CO2-emissies auto’s en busjes
 • 13-04-2018 09.00-18.00 Werkbezoek Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
 • 19-04-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  EU-signalering over de Mobiliteitspakketten wordt verspreid onder de leden
 • 25-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 15-05-2018 16.00-20.00 Algemeen overleg Luchtvaart (was 30 mei maar is naar voren gehaald)
 • 16-05 2018 10.00-13.00 Algemeen overleg Externe veiligheid (was 7 juni maar is naar voren gehaald)
 • 17-05-2018 10.00-12.00 Algemeen overleg Maritiem
 • 17-05-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
 • 23-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 24-05-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
 • 30-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 30-05-2018 16.00-18.00 Algemeen overleg Transportraad van 7 juni 2018
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 06-06-2018 15.00-18.00 Algemeen overleg Spoor
 • 13-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 14-06-2018 15.00-17.00 Algemeen overleg Milieuraad van 25 juni
  EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 20-06-2018 10.00-18.00 Werkbezoek Interparliamentary Committee Meeting “EU investing in its Transport Networks beyond 2020”
 • 21-06-2018 12.00-18.00 Algemeen overleg MIRT
 • 27-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 27-06-2018 13.00-17.00 Algemeen overleg Water
  Stafnotities Analyse over grote waterprojecten zullen worden verspreid
44
Voorstel van het lid Sienot (D66) om de naam van het algemeen overleg Scheepvaart te wijzigen in algemeen overleg Maritiem

Details

Besluit: De naam van het algemeen overleg Scheepvaart wordt gewijzigd in algemeen overleg Maritiem.
47
Voorstel van het Amhaouch (CDA) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over de Governancestructuur luchtvaart

Te behandelen:

49
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om de technische briefing over het rapport 'Mainports' voorbij uit te breiden met andere sprekers

Details

Besluit: De commissie handhaaft de huidige opzet van de technische briefing door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
50
Stafnotitie - Selectie Jaarplanning versterking kennispositie I&W 2018
51
Voorbespreking gesprek van de voorzitter en ondervoorzitter met de I&W-bewindspersonen

Details

Besluit: Het gesprek is in de commissie voorbesproken.