Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

14 maart 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F. van Oosten (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • M.F. Sienot (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbod van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) om een technische briefing te verzorgen ter voorbereiding op het werkbezoek aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tweede nota van wijziging inzake wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit inzake de landelijke werking van de ov-chipkaart en regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Koninklijk besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot elektrisch vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van een bijlage bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingen van de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Staat Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voornaamste budgettaire verplichtingenmutaties binnen de begrotingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Infrastructuurfonds sinds de tweede suppletoire begroting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Incidentele suppletoire begroting inzake de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Incidentele suppletoire begroting inzake Thermphos

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Veiligheidsanalyse Schiphol en tweede reactie sector

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Capaciteit van het Nederlands Forensisch Instituut voor de aanpak van drugs in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stappenplan vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overleg transport- en logistieke sector over maatregelen weeralarm

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpak rijden onder invloed van alcohol

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomst nader gewijzigde motie over de realisering van de Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel beantwoording vragen commissie inzake Beleidsdoorlichting Wegen en verkeersveiligheid (Kamerstuk 32861-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over de kerncentrale van Tihange

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op rapport: "Smart charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en oplossingen"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  RIVM rapport 'Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Invulling diverse toezeggingen rond chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besteding middelen enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nederlandse bijdrage aan publieke consultatie EU over beveiliging personenvervoer op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Finaal akkoord inzake het EU-afvalpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Publieke consultatie inzake herziening van het Europese beleid inzake Monitoring, Rapportage en Verificatie van CO2 emissies van maritiem transport

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Mededeling – Circulaire Economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Mededeling: Monitoringraamwerk voor de Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Mededeling Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Actieplan verbeteren naleving milieuwetgeving en milieugovernance

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  EU-voorstellen week 7-8

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Eindverslag rapporteurs EU-pakket Energie-Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toestemming deelname rondetafelgesprek over drones

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toestemming deelname aan Rondetafelgesprek over drones

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  1. Wetgeving
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
   Plenaire behandeling na afronding van het nader verslag
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  • Debat over de kerncentrale van Tihange
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
  • Debat over Schiphol en Lelystad Airport
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) en uitgebreid met Lelystad Airport tijdens de regeling van 6 maart 2018

  3. Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017
  • Dertigledendebat over luchtkwaliteit (advies Gezondheidsraad en effect van fijnstof op ongeboren kinderen)
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018 en samengevoegd in de procedurevergadering van 28 maart
  • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
   Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
   Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GroenLinks) in de regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018
  • Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel
   Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
  • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
  • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
   Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
  • Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018
  • Dertigledendebat over statiegeld op kleine flesjes
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid, eerste spreker het lid Sienot (D66)
  • VSO Ontwerp-luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB), eerste spreker het lid Van Raan (PvdD)
 42. 42

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  • 14-03-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 15-03-2018 13.30- 17.30 Algemeen overleg Circulaire Economie
  • 22-03-2018 12.00- 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad van 10-11 april 2018
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 27-03-2018 12.00- 12.00 Inbreng feitelijke vragen Incidentele suppletoire begroting Wederopbouw Saba en St Eustatius en incidentele suppletoire begroting Thermphos 
  • 28-03-2018 10.15-11.30 Procedurevergadering
  • 28-03-2018 14.00-15.30 Technische briefing rapport ‘Mainports voorbij’ door Rli
  • 29-03-2018 10.00-12.00 Technische briefing Slottoewijzing, capaciteit Schiphol en staatsdeelnemingsaspecten van Schiphol en KLM
  • 04-04-2018 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit ov-chipkaart en andere vervoersbewijzen
  • 10-04-2018 12.00-12.00 Inbreng nader verslag Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  • 11-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 11-04-2018 14.00-15.30 Technische briefing door ANVS ter voorbereiding op het FANC-werkbezoek
  • 12-04-2018 15.00-16.30 Gesprek met Europarlementariër Gerbrandy over ‘lessons learned’ Dieselfraude en EU-voorstel CO2-emissies auto’s en busjes
  • 13-04-2018 09.00-18.00 Werkbezoek Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  • 19-04-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
   EU-signalering over de Mobiliteitspakketten wordt verspreid onder de leden
  • 25-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 15-05-2018 16.00-20.00 Algemeen overleg Luchtvaart (was 30 mei maar is naar voren gehaald)
  • 16-05 2018 10.00-13.00 Algemeen overleg Externe veiligheid (was 7 juni maar is naar voren gehaald)
  • 17-05-2018 10.00-12.00 Algemeen overleg Maritiem
  • 17-05-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  • 23-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 24-05-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
  • 30-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 30-05-2018 16.00-18.00 Algemeen overleg Transportraad van 7 juni 2018
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 06-06-2018 15.00-18.00 Algemeen overleg Spoor
  • 13-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 14-06-2018 15.00-17.00 Algemeen overleg Milieuraad van 25 juni
   EU-signalering wordt verspreid onder de leden
  • 20-06-2018 10.00-18.00 Werkbezoek Interparliamentary Committee Meeting “EU investing in its Transport Networks beyond 2020”
  • 21-06-2018 12.00-18.00 Algemeen overleg MIRT
  • 27-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
  • 27-06-2018 13.00-17.00 Algemeen overleg Water
   Stafnotities Analyse over grote waterprojecten zullen worden verspreid
 43. 43

  Voorstel van het lid Paternotte (D66) om jaarlijks een algemeen overleg Vliegveiligheid te voeren, te starten na ontvangst reactie OVV en onderzoek To70

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van het lid Sienot (D66) om de naam van het algemeen overleg Scheepvaart te wijzigen in algemeen overleg Maritiem

  Besluit: De naam van het algemeen overleg Scheepvaart wordt gewijzigd in algemeen overleg Maritiem.
 45. 45

  Voorstel van het lid Jetten (D66) om de staatssecretaris te verzoeken te reageren op het bericht "NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS"

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een reactie op het rapport “De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’?

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van het Amhaouch (CDA) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over de Governancestructuur luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Drie voorstellen van het lid Kröger (GL) inzake resp. AO Circulaire economie, motie MER Lelystad en reactie OVV inzake rapport veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om de technische briefing over het rapport 'Mainports' voorbij uit te breiden met andere sprekers

  Besluit: De commissie handhaaft de huidige opzet van de technische briefing door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
 50. 50

  Stafnotitie - Selectie Jaarplanning versterking kennispositie I&W 2018

 51. 51

  Voorbespreking gesprek van de voorzitter en ondervoorzitter met de I&W-bewindspersonen

  Besluit: Het gesprek is in de commissie voorbesproken.