Debat geweest
21 februari 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 21 februari
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 21 februari

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging 8ste World Water Forum 18-23 maart 2018 in Brasilia
3
Werkbezoek aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) te Brussel op vrijdag 13 april 2018

Details

Besluit: Naast de reeds aangemelde leden hebben zich geen andere leden aangemeld voor deelname.
Noot: Het betreft een besloten gesprek met het FANC in Brussel. De datum is definitief en ook door het FANC bevestigd. Inclusief reistijd moet hiervoor de hele dag (9-18 uur) gereserveerd worden. De leden Von Martels (CDA), Van Eijs (D66), Van Tongeren (GroenLinks), Beckerman (SP) en Wassenberg (PvdD) hebben zich al definitief aangemeld voor deelname aan dit werkbezoek.
4
Uitnodiging voor een werkbezoek van de Algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland en kennismaking met Vlaamse Kamercommissie Mobiliteit en Openbare werken (dit voorjaar, datum nader te bepalen)
5
Aanbod voor een toelichting en advisering door de Brexit-rapporteurs van de Kamer direct aansluitend aan de procedurevergadering op 28 maart 2018

Te behandelen:

27
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Plenaire behandeling na ontvangst nota van wijziging is ontvangen (naar verwachting van de minister in de eerste maanden van 2018)

NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.


2. Debatten
 • Debat over de kerncentrale van Tihange
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 19 december 2017 en omgezet van een dertigledendenbat in een debat in de regeling van 7 februari 2018
 • Debat over de uitbreiding van Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Kröger (GroenLinks) in de regeling van 6 februari 2018 en omgezet van een dertigledendenbat in een debat in de regeling van 21 februari 2018

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater
  Aangevraagd door het lid Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 21 november 2017
 • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017
 • Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GroenLinks) in de regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018
 • Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Dertigledendebat over vervuiling door chemiebedrijven n.a.v. berichtgeving over Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • VAO Spoorordening (AO van 31 januari 2018)
  Eerste spreker: het lid Jetten (D66) in te plannen na de briefing door de ACM op 22 februari 2018
 • VAO Milieuraad (AO 20 februari 2018)
  Eerste spreker: het lid Wassenberg (PvdD) 
28
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

 • 21-02-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 22-02-2018 11.00-12.30 Technische briefing Spoorordening door ACM
 • 22-02-2018 14.00-15.30 Gesprek Vertoning film #Source2Sea en aansluitend gesprek
 • 06-03-2018 13.30-13.45 Petitie Zwerfafval en statiegeld namens stichting GoClean De Liemers en Recycling Netwerk
 • 08-03-2018 10.00-11.30 Technische briefing EU-voorstel Plastic strategie
 • 13-03-2018 12.00-12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart
  Stafnotitie Analyse wordt verspreid onder de leden
 • 13-03-2018 16.00-19.00 Algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid
  Stafnotitie analyse Interdepartementaal Beleidsonderzoek Verkeershandhaving is reeds verspreid onder de leden (2017D31742)
 • 14-03-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 15-03-2018 13.30-17.30 Algemeen overleg Circulaire Economie
 • 22-03-2018 12.00-12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 10-11 april 2018
  EU- signalering wordt verspreid onder de leden
 • 28-03-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 11-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 12-04-2018 15.00-16.30 Gesprek met Europarlementariër Gerbrandy (D66/ALDE) over ‘lessons learned’ Dieselfraude
 • 19-04-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  EU- signalering over de Mobiliteitspakketten wordt verspreid onder de leden
 • 25-04-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 16-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 17-05-2018 10.00-12.00 Algemeen overleg Scheepvaart
 • 17-05-2018 15.30-17.30 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
 • 24-05-2018 14.30-17.30 Algemeen overleg Leefomgeving
 • 30-05-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 30-05-2018 15.00-17.00 Algemeen overleg Transportraad (7 juni 2018)
  EU- signalering wordt verspreid onder de leden
 • 13-06-201810.1511.15ProcedurevergaderingProcedurevergadering
 • 14-06-2018 15.00-17.00 Algemeen overleg Milieuraad (25 juni 2018)
  EU- signalering wordt verspreid onder de leden
 • 21-06-2018 12.00-18.00 Algemeen overleg MIRT
 • 27-06-2018 10.15-11.15 Procedurevergadering
 • 27-06-2018 13.00-17.00 Algemeen overleg Water
  Stafnotities Analyse over grote waterprojecten zullen worden verspreid
29
Voorstel van het lid Geurts (CDA) tot het organiseren van een werkbezoek en gesprek over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt (i.h.b. de mogelijke hoogwatergeul bij Varik-Heesselt)

Te behandelen:

32
Programmavoorstel van het lid Sienot (D66) inzake het rondetafelgesprek Klimaatadaptatie op 7 maart 2018 van 9.30 tot 14.30 uur
33
Programmavoorstel van het lid Paternotte (D66) inzake het rondetafelgesprek Drones op 8 maart 2018 van 14.00 tot 18.00 uur
34
Groslijst Jaarplanning versterking kennispositie commissie I&W 2018