Algemeen overleg : Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

De vergadering is geweest

21 februari 2018
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Deltaplan aanpak ondermijnende criminaliteit–proeftuin Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindverslag onderzoeksproject naar Italiaanse Maffia in Nederland (Cerca Trova)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over het vervolgplan en de samenwerkingsovereenkomst van de ketenpartners Taskforce Brabant Zeeland en Intensivering Zuid Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nationaal Dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit 2017-2021 en WODC onderzoek naar liquidaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toekomstagenda Ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen op het gebied van informatiedeling van gemeenten op het gebied van ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  WODC rapport "Georganiseerde criminaliteit en integriteit van rechtshandhavingsorganisaties"

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Nederlandse jacht op maffiosi naar nieuw level'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek 'Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afpakken van crimineel vermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenhang beleidsinzet ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het thema georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Actie-agenda aanpak ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data