Debat geweest
28 september 2017 | 10:30 - 11:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 28 september 2017
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE - Agenda procedurevergadering VWS 28 september 2017 - 10.30-11.45 uur - NIEUWE DATUM

Deelnemers


Agendapunten

25
Reactie op de brief van de informateur van 20 september 2017 over het niet verhogen van het verplichte eigen risico in 2018 en het in gang zetten van een spoedprocedure voor een wetswijziging

Te behandelen:

27
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Besluit: ter informatie
Besluit: naar aanleiding van punt 6 onder 'Dertigledendebatten/interpellatiedebatten' is besloten tot het houden van een schriftelijk overleg met inbreng op 26 oktober 2017. De beantwoording zal plaatsvinden door het nieuwe kabinet.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -  

Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  3. Debat over palliatieve zorg in de wijkverpleging (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017, omgezet van dertigledendebat naar gewoon debat tijdens de RvW van 20 september 2017)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 5 september 2017)
  2. Dertigledendebat over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  3. Dertigledendebat over ontslagen werknemers die worden gevraagd terug te keren in de zorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
  4. Dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 6 september 2017)
  5. Dertigledendebat over cliëntenstops in de wijkverpleging (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 12 september 2017)
  6. Dertigledendebat over de verschillen in de eigen bijdragen voor zorg per gemeente (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 20 september 2017)

VAO’s/VSO’s
     -

 
30
Stafnotitie - Naar een jaarplan commissie VWS