22
sep
Besloten debat
22 september 2017 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen - 32043-378

Inbreng schriftelijk overleg: "Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen - 32043-378"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen (32043-378) - 22 september 2017, 12.00 uur

Agendapunten