Algemeen overleg

Kansspelen

Algemeen overleg: "Kansspelen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2018, over Kansspelen
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Kansspelen op 13 september 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Uitvoering aangenomen moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 23 januari 2017 over wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Te behandelen: