21
sep
Besloten debat
21 september 2017 14:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) "Deze vergadering is geweest
De commissie heeft in haar procedurevergadering van 12 september 2017
besloten in principe een blanco verslag uit te willen brengen
en het wetsvoorstel als hamerstuk aan te melden voor plenaire behandeling.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018) op 21 september 2017

Agendapunten