Agendapunten

 1. Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet

  Te behandelen:

 2. De controle van de jaarrekening van gemeenten

  Te behandelen:

 3. Notitie over de transparantie van het wetgevingsproces

  Te behandelen:

 4. Rapport Toezicht en handhaving door gemeenten

  Te behandelen:

 5. Uitkomsten verkenning naar een voorziening voor veilig en integer bestuur

  Te behandelen:

 6. Onderzoeksopzet taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Raad van State

  Te behandelen:

 7. Antwoorden op vragen van de commissie over de tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur

  Te behandelen: