Wetgevingsoverleg

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie wetgevingsoverleg - Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken - 20 november 2017 - 11.00-17.00 uur - agendapunt toegevoegd
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 november 2017, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels alsmede verzoek om opdracht aan RIVM om aanvullend onderzoek te doen n.a.v. deze onderzoeksresultaten

Te behandelen:

19
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: