Agendapunten

 1. Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken

  Te behandelen:

 2. Onderzoek naar risico’s rubbergranulaat in kunstgrasvelden en rubbertegels

  Te behandelen:

 3. Onderzoek rubbergranulaat

  Te behandelen:

 4. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving nieuw onderzoek: mogelijk toch gevaarlijke stoffen in kunstgraskorrels alsmede verzoek om opdracht aan RIVM om aanvullend onderzoek te doen n.a.v. deze onderzoeksresultaten

  Te behandelen:

 5. Verzamelbrief: Diverse onderwerpen over sport

  Te behandelen:

 6. Resultaten sportbeleid 2011-2016

  Te behandelen:

 7. Afschrift reactie op het advies van de Nederlandse Sportraad van 20 december 2016 inzake btw op sportopleidingen

  Te behandelen:

 8. Toezending van de rapporten "Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen, Sport Impact Bonds en Beleidssignalement Ervaringen van LHBT-personen met sport"

  Te behandelen:

 9. Wetenschappelijk rapport van het RIVM over mogelijke gezondheidsrisico's van het gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat

  Te behandelen:

 10. Jaarbericht Verenigingsmonitor 2016

  Te behandelen:

 11. Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema over de besteding van de 10 miljoen euro extra voor topsport

  Te behandelen:

 12. Rapportage Nederlandse Sportraad “Nederland op de kaart”, analyse van 25 grote sportevenementen in Nederland

  Te behandelen:

 13. Reactie op motie van het lid Pia Dijkstra over meer diversiteit in leidinggevende functies in de sport (Kamerstuk 34550-XVI-105)

  Te behandelen:

 14. Factsheet Zitgedrag

  Te behandelen:

 15. Diverse sportgerelateerde rapporten en adviezen

  Te behandelen:

 16. Werkplan Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

 17. Verzamelbrief inzake diverse sportgerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

 18. Voortgangsbrief Wetgevingsoverleg Sport van 20 november 2017

  Te behandelen:

 19. Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen: