Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

 2. 2

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwerp-Besluit energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen over biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op moties inzake biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data