Algemeen overleg

Suriname

Algemeen overleg: "Suriname "Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie ivm wijziging datum (was eerst 6 sept)

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 september 2017, over Suriname
Convocatie commissieactiviteit
Convocatie AO Suriname 13-9

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op verzoek commissie over de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland en een overzicht van instrumenten voor economische samenwerking

Te behandelen: