Wetgevingsoverleg

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting onderdeel Cultuur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download OCW-begroting onderdeel Cultuur
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur, 13-11-2017
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 november 2017, over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018, onderdeel cultuur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Werkbezoek aan de Reede van Texel waar historische scheepswrakken uit de 16e, 17e en 18e eeuw in de zeebodem dreigen te vergaan en over het congres ‘SOS! Onze schepen vergaan twee keer’ op 6 juli 2017

Te behandelen:

13
SPREEKTIJDEN

Details


Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn)


VVD: 20 minuten
PVV, CDA en D66: 15 minuten
GroenLinks, SP: 12 minuten
PvdA: 10 minuten
ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS: 8 minuten
SGP, DENK en Forum voor Democratie: 7 minuten

Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest
 
14
DOSSIER CULTUUR

Details

(Ter behandeling. In eerstvolgende procedurevergadering nà het WGO wordt nagegaan of bepaalde stukken nog een nadere behandeling vergen.)

Te behandelen:

15
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: