Wetgevingsoverleg : OCW-begroting onderdeel Cultuur

De vergadering is geweest

13 november 2017
11:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE AGENDA
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Cultuur in Beeld 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016’ en ‘Ontwikkelingen in giften, sponsoring en andere inkomsten van culturele instellingen in Nederland ‘

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie en vervolg 'archeologiefonds'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie-Van Veen over de besteding vanuit het bestemmingsfonds OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beheerplan van de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor de Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkbezoek aan de Reede van Texel waar historische scheepswrakken uit de 16e, 17e en 18e eeuw in de zeebodem dreigen te vergaan en over het congres ‘SOS! Onze schepen vergaan twee keer’ op 6 juli 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van de beantwoording op de brief van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) aangaande uitzonderingen op het opgravingverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervolg beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schriftelijk overleg over cultuuronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  SPREEKTIJDEN


  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 20 minuten
  PVV, CDA en D66: 15 minuten
  GroenLinks, SP: 12 minuten
  PvdA: 10 minuten
  ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS: 8 minuten
  SGP, DENK en Forum voor Democratie: 7 minuten

  Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest
   
 14. 14

  DOSSIER CULTUUR

  (Ter behandeling. In eerstvolgende procedurevergadering nà het WGO wordt nagegaan of bepaalde stukken nog een nadere behandeling vergen.)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data