Debat geweest
12 december 2017 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 december 2017
Agenda procedurevergadering
Agenda procedurevergadering vc SZW - 12 december 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
10
Reactie op het verzoek van het lid Nijkerken-De Haan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 november 2017, over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam

Te behandelen:

13
Stand van zaken inzake het inwerkingtredings Koninklijk Besluit met betrekking tot de vermogensvaststelling bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Te behandelen:

14
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 december 2017)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606)
 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494)

Plenaire debatten
 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 
 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) bij de RvW van 28 november 2017) 

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten/VAO's/VSO's
 1. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 12 oktober 2017) 
 2. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 24 oktober 2017) 
 3. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 24 oktober 2017) 
 4. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 24 oktober 2017) 
 5. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 50-plussers (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 november 2017) 
 6. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017) 
 7. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017) 
 8. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (aangevraagd door het lid Moorlag (PvdA), bij de RvW van 21 november 2017) 
 9. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 28 november 2017) 
15
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Inburgering en integratie - 13 december 2017, 13.00-16.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 15 maart 2018 - 7 maart 2018, 14.00-16.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 17-18 april 2018 - 11 april 2018, 14.00-16.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
16
Ongeplande algemeen overleggen
17
Voorstel procedurevergaderingen 2018 commissie SZW tot aan het zomerreces 2018

Details

Besluit: Data vaststellen
 
Kerstreces 2017, 22 december 2018  t/m 15 januari 2018
 • dinsdag 23 januari 2018, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 6 februari 2018, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 20 februari 2018, 16.30-17.30 uur
 
Krokusreces 2018, 23 februari  t/m 5 maart 2018
 • dinsdag 13 maart 2018, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 27 maart 2018, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 10 april 2018, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 24 april 2018, 16.30-17.30 uur
 
Meireces 2018, 27 april t/m 14 mei 2018
 • dinsdag 22 mei 2018, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 5 juni 2018, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 19 juni 2018, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 3 juli 2018, 16.30-17.30 uur
 
Zomerreces 2018, 6 juli t/m 3 september 2018
 
19
Stafnotitie - Rondetafelgesprek 'Schulden'
20
Stafnotitie - Voorstel werkgroep indicatoren SZW
21
Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

Te behandelen:

22
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
23
Jaarplan 2018