Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen

  Te behandelen:

 3. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege aanpassing van de regeling voor parameters

  Te behandelen:

 4. Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)

  Te behandelen:

 5. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

  Te behandelen:

 6. Concept ministeriele regeling Activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten

  Te behandelen:

 7. Jaarplanning

  Te behandelen:

 8. Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen

  Te behandelen:

 9. Inspectie SZW rapport handhaving arbeidsverplichtingen

  Te behandelen:

 10. Resultaten pilot inkoop van producten

  Te behandelen:

 11. EU consultatie evaluatie van de EU-agentschappen: Eurofound, Cedefop, ETF en EU-OSHA

  Te behandelen:

 12. Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017 - 21109-229

  Te behandelen:

 13. Lijst met nieuwe EU-voorstellen d.d. 14-9-2017

 14. Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  -

  Plenaire debatten
  • Debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont
    (aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) op 5 juli 2017)
  • Debat over discriminatie op de arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 6 juli 2017)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten/VAO's/VSO's
  • Dertigledendebat over problemen bij de uitvoering van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP) op 22 juni 2017)
  • Dertigledendebat over vervroegd pensioen voor zware beroepen (aangevraagd door het lid Özdil (GL) op 6 juli 2017)
  • Dertigledendebat over de financiering van moskeeën (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV) op 5 september 2017)
    
 15. Aanbieding publicatie 'Bouwen doen we samen!' van Bouwend Nederland, FNV en CNV Vakmensen en tevens oproep voor aanpassing van wet- en regelgeving aangaande een gezonde en veilige bouw- en infrasector

 16. Behandeling van de begroting 2018 SZW in de commissie

  Te behandelen:

 17. Uitkomst e-mailinventarisatie: werkbezoek DNB inzake pensioen op maandagmiddag 27 november

  Besluit: Werkbezoek plannen op 27 november 2017 (middag).
  • Middels een e-mailinventarisatie hebben de volgende leden zich aangemeld: Omtzigt (CDA), Van Weyenberg (D66, onder voorbehoud), Grashoff (GroenLinks), Van Kent (SP) en Van Rooijen (50PLUS).
 18. Uitkomst e-mailinventarisatie: Technische briefing Inspectie SZW op dinsdag 26 september 2017 om 16.15 uur

  Besluit: Technische briefing plannen op 26 september 2017, 16.15-17.15 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66), Van Weyenburg (D66), Özdil (GroenLinks) Jasper van Dijk (SP, Van Kent (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 19. Uitkomst e-mailinventarisatie: Werkbezoek OSB (werkbezoek aan schoonmaak- en glazenwassersbranche) op 20 november 2017

  Besluit: In verband met onvoldoende aanmeldingen zal het werkbezoek niet ingepland worden.
 20. Uitkomst e-mailinventarisatie: Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over bezorgdiensten

  Besluit: De leden van de voorbereidingsgroep (Wiersma (VVD), Özdil (GroenLinks), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA))
              komen bijeen op 21 september 2017, 15.15-16.00 uur.
 21. Uitkomst e-mailinventarisatie: Briefing Programmaraad op woensdag 11 oktober van 11.00 tot 12.00 uur

  Besluit: Briefing plannen op 11 oktober 2017, 11.00-12.00 uur
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Raemakers (D66), Voortman (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
 22. Uitkomst e-mailinventarisatie: Deelname aan gesprek SER Jongerenplatform over Jongerenmanifest over leren, werken en samenleven op 28 september 2017, 14.00-15.00 uur

  Besluit: Gesprek plannen op 28 september 2017, 14.00-15.00 uur.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Van der Molen (CDA), Peters (CDA) en Raemakers (D66).
 23. Verzoek AVROTROS, namens Radar, tot aanbieding petitie voor experiment met basisinkomen voor werkloze 55-plussers d.d. 17 oktober 2017

 24. BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING

 25. Concept-Jaarplan commissie SZW vierde kwartaal 2017