Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering SZW op dinsdag 5 september 2017 - 16.30 -17.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering v.c. SZW - 5 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

Te behandelen:

35
Behandelvoorstel agenda Sociale Raad d.d. 12 oktober 2017
38
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
-

Plenaire debatten
  • Debat over de rol van de Arbeidsinspectie bij het chemiebedrijf Dupont (aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) op 5 juli 2017)
  • Debat over het bericht 'Ex-crimineel gewilder dan migrant' (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 6 juli 2017)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten/VAO's/VSO's
  • Dertigledendebat over problemen bij de uitvoering van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP) op 22 juni 2017)
  • Dertigledendebat over het bericht 'Vervroegd pensioen voor zware beroepen is niet te duur' (aangevraagd door het lid Özdil (GL) op 6 juli 2017)
39
Verzoek Jongerenplatform van SER om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over manifest m.b.t. uitgangspunten voor leren, werken en samenleven
40
Nadere reactie OSB op uitnodiging voor werkbezoek aan schoonmaak-en glazenwasser branche
41
Aanbod Programmaraad om voorlichting te geven over Kandidatenverkenner Banenafspraak n.a.v. ingediende motie van het lid Raemakers c.s. over voor de SZW-begrotingsbehandeling de Kamer informeren over de UWV-kandidatenverkenner d.d. 28 juni 2017 (34725-XV-10)
42
Instellen werkgroep indicatoren doelbereik SZW-beleid
43
Stafnotitie Beleidsdoorlichting artikel 6 ZW en WAZO (hoofdstuk 3)
44
Stafnotitie Programma Technische briefing Inspectie SZW
45
Eerstvolgende procedurevergadering op woensdag 20 september 2017, van 11.15 tot 12.15 uur
46
Verzoek om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van SZW en de minister van VWS op het rapport van de Ombudsman over vrouwen die in de vrouwenopvang vastlopen in de bureaucratie en er financieel slechter van worden.

Te behandelen:

47
Verzoek Comité NT2 tot aanbieding petitie 'Naar een volwaardige inburgering' d.d. 12 september 2017
50
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
51
Stafnotitie: voorstel totstandkoming halfjaarplanning 2017 kennis-en informatiebehoefte commissie SZW