Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS - LET OP afwijkend tijdstip i.v.m. plenaire overlap

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS - LET OP afwijkend tijdstip i.v.m. plenaire overlap"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS 13 september 2017
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE - Agenda procedurevergadering VWS 13 september 2017 - 15.00-16.15 uur - GEWIJZIGD TIJDSTIP i.v.m. plenaire overlap

Deelnemers


Agendapunten

8
Antwoorden op vragen commissie over de voorhang invoering maximumtarieven reguliere multidisciplinaire zorg in segment 2 huisartsenzorg (Kamerstuk 33578-45)

Te behandelen:

30
Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen (Kamerstuk 34104-178)

Te behandelen:

33
Antwoorden op vragen van de commissie over vereenvoudiging processen NZa en voorhang zakelijke inhoud aanwijzing wijziging tariefsoort (Kamerstuk 29515-417)

Te behandelen:

69
Afschrift reactie op de brief van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) over de aankondiging dat NWZ de Spoedeisende Hulp en acute verloskunde op locatie Den Helder sluit als het op 1 oktober a.s. geen toezegging heeft dat het jaarlijks 9 miljoen euro extra ontvangt

Te behandelen:

76
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (Kamerstuk 34630)

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
 2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door de overvolle eerstehulpposten (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 22 juni 2017)
 2. Dertigledendebat over mensen die afzien van noodzakelijk zorg door het eigen risico (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 4 juli 2017)
 3. Dertigledendebat over de bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 5 september 2017)
 4. Dertigledendebat over behandelstops in de GGZ (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 5 september 2017)
 5. Dertigledendebat over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
 6. Dertigledendebat over ontslagen werknemers die worden gevraagd terug te keren in de zorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
 7. Dertigledendebat over palliatieve zorg in de wijkverpleging (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 5 september 2017)
 8. Dertigledendebat over dwangmaatregelen en de inzet van politie in de GGZ (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 6 september 2017)

VAO’s/VSO’s
 1. VAO Pakketbeheer (AO van 28 juni 2017, met als eerste spreker het lid Gerbrands)