Debat geweest
27 september 2017 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst Financiën - 27 september 2017
Agenda procedurevergadering
Agenda procedurevergadering Financiën - 27 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

16
Afschrift brief aan de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) over Interpretatie Verordening (EEG) nr. 1408/71 en haar opvolger Verordening (EG) nr. 883/2004

Te behandelen:

22
Advies van het Adviescollege toetsing regeldruk naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip”

Te behandelen:

25
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
26
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

30
Actualisatie jaarplanning commissie Financiën voor 2017