Agendapunten

  1. Kennismakingsgesprek met de NLsportraad over o.a.hun werkprogramma 'Uit de startblokken' (nog te ontvangen rond Prinsjesdag).