Algemeen overleg : Kiesrechtzaken

De vergadering is geweest

4 juli 2018
14:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J. Middendorp (VVD)
 • Voorzitter
  A.A.G.M. van Raak (SP)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken met betrekking tot het stemmen vanuit het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van de motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over de betrouwbaarheid en veiligheid van de Ondersteunende Software Verkiezingen (Kamerstuk 31142-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toegankelijkheid verkiezingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum van 21 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie verkiezingen van 21 maart jl. en agenda voor verandering en vernieuwing van het verkiezingsproces in deze kabinetsperiode

  Te behandelen:

  Loading data