Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 34724)

De vergadering is geweest

6 juli 2017
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

    Te behandelen:

    Loading data