Wetgevingsoverleg

Water

Wetgevingsoverleg: "Water"Deze vergadering is geweest
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over Water
Stenogram
Download Water
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e herziene convocatie wetgevingsoverleg Water d.d. 27 november

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden:
2
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018

Details

(voor wat betreft de wateronderwerpen)

Te behandelen:

10
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-J)

Te behandelen:

27
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg over water

Te behandelen: